• high10-slide02
  • high10-slide01
  • high10-slide03

Werkwijze High10

Nadat een kind telefonisch is aangemeld door ouders of verwijzer maken we een afspraak om met elkaar kennis te maken. Tijdens de kennismaking worden de doelen besproken. Na de kennismaking wordt er een hond uitgezocht waarvan wij denken dat het een goede match zal zijn. Wanneer tijdens de eerste sessie er ook daadwerkelijk een klik blijkt tussen deelnemer en hond gaan we starten met de begeleiding of training. Bij de Topdog training vindt er rond de vijfde keer een tussenevaluatie plaats. Tussentijds is contact mogelijk tussen betrokkenen. Dit kunnen zijn: school, verwijzer, ouder(s), jongere zelf.

Voor de groepstraining geldt dat er een persoonlijke intake is met ouder(s) en kind en een eindevaluatie.

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.