• high10-slide02
 • high10-slide01
 • high10-slide03

Verschillende vormen hulpverlening

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening met een hond. Als de inzet van een hond hulpvraag gericht en planmatig gebeurd dan spreek je van Animal Assisted Interventions(AAI), oftewel dier ondersteunde interventies. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening die vallen onder de dier ondersteunde interventies.

Animal Assisted Therapy (AAT)

Oftewel dier ondersteunde therapie. Hoewel de naam therapie er in zit gaat het niet altijd om een vorm van therapie maar ook om trainingen waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen die ook (tussentijds) geëvalueerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de training een onderdeel is van een groter behandelaanbod. Bijvoorbeeld jongeren die (tijdelijk) opgenomen zijn binnen de jeugdhulpverlening of jongeren die andere vormen van hulp weigeren. De hond moet bij AAT voldoen aan bepaalde criteria en wordt ingezet door een gekwalificeerde professional in de zorg of hulpverlening.

Animal Assisted Education (AAE)

Oftewel dier ondersteund onderwijs. De doelen die gemaakt worden bij AAE zijn gericht op educatie en worden geëvalueerd in de aanwezigheid van onderwijzer, intern begeleider of pedagoog. Bijvoorbeeld door kinderen met een leesachterstand te ondersteunen.

Begeleiding en coaching

Een hond helpt om er achter te komen waar je goed in bent, wat je nog kan verbeteren en hoe je je vaardigheden eigen maakt die hiervoor nodig zijn. Activiteiten die zonder hulpvraag worden ingezet met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren noem je Animal Assisted Activities. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bezoekteams aan zorginstellingen.

Waarom met honden

Er zijn veel effecten waar te nemen bij het werken met een hond in de hulpverlening. Lichamelijke effecten kunnen zijn: verlaging van de bloeddruk en ontspanning van de spieren. Psychische effecten kunnen zijn: makkelijker uiten van emoties, beter aan kunnen geven van grenzen, verminderen van depressieve gedachten en stimulering van zorgzaam gedrag.

Een hond leeft in het ‘nu’ en reageert direct op wat er gebeurt. Daardoor geeft hij gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft. Door te leren samenwerken met een hond vergroot je (deels onbewust) je sociale vaardigheden en weerbaarheid. En samenwerken met een hond is ook nog eens erg leuk.

Tijdens de training ben je aan de slag met:

 • Observeren (kijken):  Zien wat de hond doet en begrijpen wat het dier wil zeggen.
 • Afwegingen maken en beslissingen nemen (denken): hoe kan ik het beste met het gedrag van de hond omgaan?
 • Expressieve lichaamstaal tijdens het uitvoeren van je keuze (doen): zelfverzekerd zijn tijdens de uitvoering verhoogt kansen op succes. Durf je te laten zien en ruimte in te nemen. Een zelfverzekerde houding levert succes op tijdens communicatie.
 • Spelen met communicatie (plezierige ervaringen): Communiceren is leuk. De hond geeft dit direct aan je terug door zijn enthousiasme. 

 

Topdog Honden SOVA Training

Carl Rogers, een spilfiguur, binnen de humanistische psychologische stroming, stelde grofweg vast dat mensen geholpen worden als de hulpverlener aan drie voorwaarden voldoet nl; empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. De hond voldoet als co-trainer aan alle drie.

De coaching en trainingen worden op maat gemaakt en zijn vooral geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen of een combinatie van problemen die invloed kunnen hebben op het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en de weerbaarheid:

 • autisme
 • ADHD
 • hechtingsproblemen
 • weinig zelfvertrouwen
 • verlegenheid
 • (faal)angst
 • beperkte sociale vaardigheden
 • agressiviteit
 • PTSS
 • depressiviteit
 • burnout

In deze trainingen leer je respectvol, verantwoord en op een leuke manier leidinggeven aan, communiceren en samenwerken met een hond waardoor je gedrag en gevoel verandert. Ook geeft de hond steun in moeilijke situaties of bij angstsituaties. Je krijgt bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, leert grenzen te stellen, vertoont rustiger en meer beheerst gedrag en kunt eerder en beter confrontaties met angstmomenten aan.

Gedurende de trainingen leer je de geleerde vaardigheden ook toe te passen in het dagelijks leven, bij moeilijke momenten en in de omgang met mensen waardoor communicatie ook hier effectiever, succesvoller en meer bevredigend verloopt.

Na een kennismakingsgesprek met daarbinnen de matching van de cliënt met de hond, worden de problemen geanalyseerd. Daarna volgen gemiddeld 12 trainingssessies. Afhankelijk van de zorgvraag kan dit aantal soms minder maar soms ook meer zijn. Tussentijds vindt meermaals een evaluatie plaats. Tot slot, in een laatste training, is er een leuke afsluiting met eindevaluatie.

Het inzetten van hulphonden bij coaching en trainingen biedt extra voordelen:

 • Er wordt een setting gecreëerd die voor een afname van het gevoel van stress zorgt.
  Moeilijke thema’s voelen daardoor minder zwaar en indien nodig kan de hond als afleiding worden gebruikt door hem bijvoorbeeld te aaien.
 • Zorg mijden vermindert.
 • Gedrag waaraan wordt gewerkt maar ook het veranderde gedrag, wordt direct zichtbaar gemaakt door de hulphond.
  Resultaten zijn daardoor direct en snel zichtbaar. Bij aanvang gestelde doelen worden vaak al bereikt na enkele trainingssessies. Daarna kan de behaalde vooruitgang verder worden versterkt en uitgebouwd.

De honden zijn daarbij speciaal geselecteerd en op hun geschiktheid getest. Ze zijn beiden net iets anders qua karakter waardoor een passende matching kan worden gemaakt tussen cliënt en hond.

Verder zijn de volgende doelen gesteld:

 • Op een persoonlijke en laagdrempelige manier, mede door de hulphond, contact maken met de cliënt.
 • De cliënt (en ouders/verzorgers) actief betrekken in het traject door in samenspraak een op maat gemaakte aanpak op te stellen.
 • De cliënt krijgt direct inzicht in zijn of haar gedrag en de gedragsveranderingen die door coaching en training ontstaan.
 • De cliënt krijgt inzicht en leert door zelf actief aan zijn doelen te werken.
 • Indien nodig zorgen voor een goede stroomlijning van de zorg door aanvullend samen te werken met alle betrokken partners. 

 

Angst voor honden

Herken je je kind of jezelf in een van deze vragen?

 • Speelt je kind niet bij vriendjes die een hond hebben?
 • Ga je liever niet op bezoek bij vrienden of familie die een hond hebben?
 • Steek je over als je een hond op de stoep moet passeren?
 • Is je kind angstig om naar het bos of strand te gaan vanwege honden?
 • Durft je kind niet op school buiten te spelen omdat er mensen met honden langs het plein kunnen lopen?
 • Vermijd je het liefst alle plekken waar honden kunnen komen?

High10 helpt kinderen en volwassenen om angst voor honden hanteerbaar te maken. De aanpak is persoonlijk. Jouw behoeften en mogelijkheden zijn het uitgangspunt. Naast kennis over honden en hondengedrag krijg je inzicht in eigen handelen en leer je om gaan met verschillende ‘honden-situaties’. En zodra je eraan toe bent maak je kennis met de hond. Met deze hond kun je al nieuwe vaardigheden in de praktijk uitproberen. Bij angstige kinderen spelen de ouders en/of verzorgers een belangrijke rol in het proces.

Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

 

 

 

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.