• high10-slide02
 • high10-slide01
 • high10-slide03

Verschillende vormen hulpverlening

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening met een hond. Als de inzet van een hond hulpvraag gericht en planmatig gebeurd dan spreek je van Animal Assisted Interventions(AAI), oftewel dier ondersteunde interventies. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening die vallen onder de dier ondersteunde interventies.

Animal Assisted Therapy (AAT)

Oftewel dier ondersteunde therapie. Hoewel de naam therapie er in zit gaat het niet altijd om een vorm van therapie maar ook om trainingen waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen die ook (tussentijds) geëvalueerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de training een onderdeel is van een groter behandelaanbod. Bijvoorbeeld jongeren die (tijdelijk) opgenomen zijn binnen de jeugdhulpverlening of jongeren die andere vormen van hulp weigeren. De hond moet bij AAT voldoen aan bepaalde criteria en wordt ingezet door een gekwalificeerde professional in de zorg of hulpverlening.

Animal Assisted Education (AAE)

Oftewel dier ondersteund onderwijs. De doelen die gemaakt worden bij AAE zijn gericht op educatie en worden geëvalueerd in de aanwezigheid van onderwijzer, intern begeleider of pedagoog. Bijvoorbeeld door kinderen met een leesachterstand te ondersteunen.

Begeleiding en coaching

Een hond helpt om er achter te komen waar je goed in bent, wat je nog kan verbeteren en hoe je je vaardigheden eigen maakt die hiervoor nodig zijn. Activiteiten die zonder hulpvraag worden ingezet met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren noem je Animal Assisted Activities. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bezoekteams aan zorginstellingen.

Waarom met honden

Er zijn veel effecten waar te nemen bij het werken met een hond in de hulpverlening. Lichamelijke effecten kunnen zijn: verlaging van de bloeddruk en ontspanning van de spieren. Psychische effecten kunnen zijn: makkelijker uiten van emoties, beter aan kunnen geven van grenzen, verminderen van depressieve gedachten en stimulering van zorgzaam gedrag.

Een hond leeft in het ‘nu’ en reageert direct op wat er gebeurt. Daardoor geeft hij gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft. Door te leren samenwerken met een hond vergroot je (deels onbewust) je sociale vaardigheden en weerbaarheid. En samenwerken met een hond is ook nog eens erg leuk.

Tijdens de training ben je aan de slag met:

 • Observeren (kijken):  Zien wat de hond doet en begrijpen wat het dier wil zeggen.
 • Afwegingen maken en beslissingen nemen (denken): hoe kan ik het beste met het gedrag van de hond omgaan?
 • Expressieve lichaamstaal tijdens het uitvoeren van je keuze (doen): zelfverzekerd zijn tijdens de uitvoering verhoogt kansen op succes. Durf je te laten zien en ruimte in te nemen. Een zelfverzekerde houding levert succes op tijdens communicatie.
 • Spelen met communicatie (plezierige ervaringen): Communiceren is leuk. De hond geeft dit direct aan je terug door zijn enthousiasme. 

 

Topdog Honden SOVA Training

Carl Rogers, een spilfiguur, binnen de humanistische psychologische stroming, stelde grofweg vast dat mensen geholpen worden als de hulpverlener aan drie voorwaarden voldoet nl; empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. De hond voldoet als co-trainer aan alle drie.

De coaching en trainingen worden op maat gemaakt en zijn vooral geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen of een combinatie van problemen die invloed kunnen hebben op het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en de weerbaarheid:

 • autisme
 • ADHD
 • hechtingsproblemen
 • weinig zelfvertrouwen
 • verlegenheid
 • (faal)angst
 • beperkte sociale vaardigheden
 • agressiviteit
 • PTSS
 • depressiviteit
 • burnout

In deze trainingen leer je respectvol, verantwoord en op een leuke manier leidinggeven aan, communiceren en samenwerken met een hond waardoor je gedrag en gevoel verandert. Ook geeft de hond steun in moeilijke situaties of bij angstsituaties. Je krijgt bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, leert grenzen te stellen, vertoont rustiger en meer beheerst gedrag en kunt eerder en beter confrontaties met angstmomenten aan.

Gedurende de trainingen leer je de geleerde vaardigheden ook toe te passen in het dagelijks leven, bij moeilijke momenten en in de omgang met mensen waardoor communicatie ook hier effectiever, succesvoller en meer bevredigend verloopt.

Na een kennismakingsgesprek met daarbinnen de matching van de cliënt met de hond, worden de problemen geanalyseerd. Daarna volgen gemiddeld 12 trainingssessies. Afhankelijk van de zorgvraag kan dit aantal soms minder maar soms ook meer zijn. Tussentijds vindt meermaals een evaluatie plaats. Tot slot, in een laatste training, is er een leuke afsluiting met eindevaluatie.

Het inzetten van hulphonden bij coaching en trainingen biedt extra voordelen:

 • Er wordt een setting gecreëerd die voor een afname van het gevoel van stress zorgt.
  Moeilijke thema’s voelen daardoor minder zwaar en indien nodig kan de hond als afleiding worden gebruikt door hem bijvoorbeeld te aaien.
 • Zorg mijden vermindert.
 • Gedrag waaraan wordt gewerkt maar ook het veranderde gedrag, wordt direct zichtbaar gemaakt door de hulphond.
  Resultaten zijn daardoor direct en snel zichtbaar. Bij aanvang gestelde doelen worden vaak al bereikt na enkele trainingssessies. Daarna kan de behaalde vooruitgang verder worden versterkt en uitgebouwd.

De honden zijn daarbij speciaal geselecteerd en op hun geschiktheid getest. Ze zijn beiden net iets anders qua karakter waardoor een passende matching kan worden gemaakt tussen cliënt en hond.

Verder zijn de volgende doelen gesteld:

 • Op een persoonlijke en laagdrempelige manier, mede door de hulphond, contact maken met de cliënt.
 • De cliënt (en ouders/verzorgers) actief betrekken in het traject door in samenspraak een op maat gemaakte aanpak op te stellen.
 • De cliënt krijgt direct inzicht in zijn of haar gedrag en de gedragsveranderingen die door coaching en training ontstaan.
 • De cliënt krijgt inzicht en leert door zelf actief aan zijn doelen te werken.
 • Indien nodig zorgen voor een goede stroomlijning van de zorg door aanvullend samen te werken met alle betrokken partners. 

 

Angst voor honden

Herken je je kind of jezelf in een van deze vragen?

 • Speelt je kind niet bij vriendjes die een hond hebben?
 • Ga je liever niet op bezoek bij vrienden of familie die een hond hebben?
 • Steek je over als je een hond op de stoep moet passeren?
 • Is je kind angstig om naar het bos of strand te gaan vanwege honden?
 • Durft je kind niet op school buiten te spelen omdat er mensen met honden langs het plein kunnen lopen?
 • Vermijd je het liefst alle plekken waar honden kunnen komen?

High10 helpt kinderen en volwassenen om angst voor honden hanteerbaar te maken. De aanpak is persoonlijk. Jouw behoeften en mogelijkheden zijn het uitgangspunt. Naast kennis over honden en hondengedrag krijg je inzicht in eigen handelen en leer je om gaan met verschillende ‘honden-situaties’. En zodra je eraan toe bent maak je kennis met de hond. Met deze hond kun je al nieuwe vaardigheden in de praktijk uitproberen. Bij angstige kinderen spelen de ouders en/of verzorgers een belangrijke rol in het proces.

Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

 

Omgaan met pesten

In mijn werk als gezinsspecialist kom ik veel kinderen tegen die te maken hebben met pestgedrag. Deze kinderen vinden het lastig om hun eigen grenzen aan te geven. Kinderen kunnen hier erg onzeker door worden. Maar ook als ouders en als leerkracht is het soms lastig om het kind op de juiste wijze te ondersteunen.

Regelmatig hoor ik van ouders “Ik zeg gewoon dat hij terug moet slaan”. Maar als dat nu niet bij het kind past? En wat is het risico vervolgens? Het is belangrijk dat een kind vaardigheden aanleert waardoor het beter voor zichzelf kan opkomen. Met respect voor zijn grenzen maar ook die van de ander. Daardoor zal zijn zelfvertrouwen toenemen en ook zijn plezier om naar school te gaan of buiten te spelen.

Ik ben gediplomeerd trainer en lid van de landelijke Stichting Omgaan met Pesten. Dit is een professionele stichting die zich richt op het voorkomen en bestrijden van pesten.

High10 biedt de volgende trainingen 'Omgaan met Pesten':

Sta Sterk (groeps)training

Sta Sterk op school


Sta Sterk trainging

 Sta Sterk (groeps)training

De Sta Sterk training is bedoeld voor kinderen die minder weerbaar zijn of last hebben van pesten, digitaal pesten of worden buitengesloten. Met name kinderen die zich vaak onzeker voelen en moeite hebben om vriendjes te maken of zich moeilijk kunnen uiten, zullen veel baat hebben bij deze training.

In de training wordt vooral gewerkt aan:

 • Uitstraling en lichaamshouding
 • Stem- en woordgebruik
 • Ademhaling
 • “Nee” zeggen
 • Het geven van je eigen mening
 • Zeggen waar je last van hebt
 • Positief denken (helpende gedachten)
 • Meedoen en buitensluiten oplossen
 • Omgaan met elkaar en samenwerken
 • Hulp vragen en bieden

Praktische info

 • Intakegesprek met het kind en ouder(s) verzorger(s)
 • 10 lessen van ongeveer 90 minuten
 • Twee ouderavonden zonder kind
 • Maximaal 6 deelnemers per groep uit dezelfde leeftijdscategorie
 • Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk werkboek

Er kan ook gekozen worden voor individuele begeleiding. De optie hierin is dat er ook met de hond gewerkt kan worden. Klik op Hond Ondersteunde Interventies voor meer informatie. Bij individuele begeleiding kijken we naar de specifieke leerdoelen van het kind. Aan de hand van die doelen wordt er een training op maat aan geboden.

Gemiddeld bestaat een traject dan uit 8 bijeenkomsten van een uur.


Sta Sterk trainging

 Sta Sterk op school

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

High10 biedt een aanpak die opgenomen is op de lijst van staatssecretaris Dekker als veelbelovend anti-pestprogramma te weten Sta Sterk op School.

Doel

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit buitenstaanders: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Het doel van het anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces en gaat het pesten tegen.

Doelgroep

Sta Sterk op school is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, die de rol van buitenstaander of slachtoffer hebben binnen hun groep.


De Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Sta sterk op school staat in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie in pdf formaat:

Folder antipestprogramma Sta Sterk op School

Folder Sta Sterk Training

Folder Stichting Omgaan met Pesten

 

 

 

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.