Individuele begeleiding

‘Ieder kind heeft een aantal basisbehoeften om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.’

Individuele begeleiding

Wanneer een kind, jongere of jong volwassene al langere tijd te maken heeft met mentale en psychische klachten en al verschillende vormen van hulpverlening heeft ondergaan, is er niet alleen sprake van stagnatie in de ontwikkeling maar kan er ook sprake zijn van hulpverleners moeheid. Praten heeft dan geen zin meer.

Individuele begeleiding

Ieder kind heeft een aantal basisbehoeften om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.

Door het inzetten van onze honden werken wij op een andere manier aan het herstel van bovenstaande behoeften. Afhankelijk van de hulpvraag zullen deze behoeften in meer of mindere mate aan bod komen.

 • Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf en anderen.
 • Autonomie, weten wat wel en niet bij je past en dit ook kenbaar kunnen maken.
 • Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties.
 • Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
 • Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Opbouw Individueel begeleidingstraject

Startfase: in deze eerste fase schenken we aandacht aan veiligheid en verbondenheid. Het is van belang dat onze deelnemer zich veilig en vertrouwd gaat voelen bij ons, de honden en eventueel de andere deelnemers. Ze gaan leren om de lichaamstaal van de honden te herkennen en te interpreteren, vergelijken dit met ‘mensentaal’ en maken op een speelse manier een transfer naar het dagelijkse leven. We besteden aandacht aan de manier waarop jongeren in het dagelijkse leven omgaan met sociale uitdagingen, hoe ze zich bewust kunnen worden van hun “mensentaal” en hoe dit ze kan helpen in sociale situaties. Door hun eigen houding bewust te leren inzetten tijdens het trainen met de honden, leren ze meteen wat het effect van hun houding is. Met een zelfverzekerde houding, een duidelijke stem en een positieve manier van communiceren, luisteren honden erg goed. Zonder deze duidelijkheid weten de honden niet goed wat er van ze verwacht wordt. Deze manier van trainen zorgt voor een speelse manier van bewustwording bij de jongeren. Van de honden kunnen ze een stuk meer hebben en voelt het veel minder als falen als iets niet meteen lukt. Omdat de hond niet ‘net kan doen alsof’ zorgt dit direct voor feedback op wat de jongeren laten zien.

Wanneer onze deelnemers met de honden en eventueel andere deelnemers samenwerken en ze zich gezien, gehoord en erkend voelen, kunnen ze een gevoel van sociale verbondenheid gaan ervaren. Hier kunnen ze steun en kracht aan ontlenen.

Werkfase: in deze tweede fase staan het vergroten van de autonomie en de zelfstandigheid centraal. Dat betekent dat we de verdieping in gaan en dat we de jongeren ook meer gaan uitdagen. De opdrachten met de honden worden wat moeilijker en we geven de jongeren meer keuzes waardoor ze zelf moeten nadenken wat zij willen. Naast het werken met de honden zal er ook steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van andere methodieken zoals ‘7ROSES’ en ‘Een taal erbij’.

Afsluitingsfase: Voordat we de jongere weer ‘los’ laten kijken we waar we staan m.b.t. de vooraf opgestelde doelen. De honden hebben nu nog als functie dat zij aanwezig zijn maar er zal minder met ze worden gewerkt. Uiteindelijk wordt van de jongeren verwacht dat zij zonder hulp van de honden weer kunnen participeren in onze maatschappij.

Het begeleidingstraject kort samengevat:

 • Herstel van basisvertrouwen en opening tot het aangaan van nieuwe verbindingen
 • Meer ontspannen in sociale situaties
 • Rust kunnen bewaren onder oplopende sociale druk
 • Vergroten van expressiviteit in de non-verbale communicatie
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
 • Het werken in een ander soort hulpverleningscontext
 • De omgeving kunnen observeren en interpreteren
 • Verbeteren van concentratievermogen
 • Het verleggen van emotionele grenzen

Algemene informatie m.b.t. een individueel traject:

 • Leeftijd tussen 10 en 24 jaar
 • Trainingen vinden plaats op locatie
 • 10 bijeenkomsten van 60 minuten
 • High10 heeft met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam contracten afgesloten
 • Financiering gebeurt op basis van ZIN. Een beschikking kan via uw huisarts of het wijkteam worden aangevraagd. Voor inwoners van andere gemeenten geldt dat er een financiering kan worden aangevraagd middels een PGB

Meer weten over onze High10 individuele begeleiding?

Neem contact met ons op voor meer informatie

menu
Trainingsaanbod
Contact

Adres
Oude 's Gravendijckseweg 2a
2222 AA Katwijk (Zuid-Holland)

Telefoon
06 515 124 03

Samenwerking met:
Volg ons ook via