• high10-slide02
  • high10-slide01
  • high10-slide03

Herstel na trauma

Achtergrond

7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies, een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. De methodiek is ontstaan uit een bundeling van specialistische kennis uit acht Europese rehabilitatiecentra voor vluchtelingen met psychosociale problematiek.

Deze empowerment methodiek is innovatief vanwege haar flexibiliteit, toegankelijkheid, en wetenschappelijke onderbouwing. 7ROSES is zodanig ontworpen dat de methodiek toepasbaar is voor verschillende doelgroepen en verschillende contexten: binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra, deelnemers van diverse herkomst en cultuur, groepsgewijs of individueel, en voor/tijdens/na eventuele behandeling.

Ontwikkeling 7ROSES

De methodiek heeft als basis het wetenschappelijk onderbouwd CHIME framework (Leamy et al., 2011). CHIME is een acroniem voor vijf pilaren van persoonlijk herstel bij psychische problematiek: Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment.
Op basis van klinische ervaring zijn hier de pijlers Recognition en Safety aan toegevoegd, wat resulteert in zeven pijlers en de naamgeving 7ROSES.

Werkwijze

Uitgangspunt is om de deelnemers te stimuleren (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel. Zij zelf bepalen bij de aanvang van elke sessie middels een Topic Selection welke van de zeven ‘pilaren’ voor hen op dat moment van belang zijn, en op basis van die behoefte wordt het programma opgebouwd.
De methodiek wordt uitgevoerd via sessies van een 1 uur (individueel) of van 2,5 uur (groepsverband). De frequentie van de sessies en het totaal aantal sessies worden afgestemd op de setting.
De honden van High10 zullen bij de sessies aanwezig zijn. Zij hebben geen actieve rol tijdens de oefeningen maar zullen met hun aanwezigheid bewerkstelligen dat stress wat afneemt. Wel worden zij na de sessies ingezet om met elkaar nog een wandeling buiten te maken.

Resultaten

7ROSES is een bewezen effectieve methodiek met betrekking tot het vergroten van empowerment.
Bron https://7roses.arq.org/nl

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.