• high10-slide02
 • high10-slide01
 • high10-slide03

Topdog Honden SOVA Training

Carl Rogers, een spilfiguur, binnen de humanistische psychologische stroming, stelde grofweg vast dat mensen geholpen worden als de hulpverlener aan drie voorwaarden voldoet nl; empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. De hond voldoet als co-trainer aan alle drie.

De coaching en trainingen worden op maat gemaakt en zijn vooral geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen of een combinatie van problemen die invloed kunnen hebben op het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en de weerbaarheid:

 • autisme
 • ADHD
 • hechtingsproblemen
 • weinig zelfvertrouwen
 • verlegenheid
 • (faal)angst
 • beperkte sociale vaardigheden
 • agressiviteit
 • PTSS
 • depressiviteit
 • burnout

In deze trainingen leer je respectvol, verantwoord en op een leuke manier leidinggeven aan, communiceren en samenwerken met een hond waardoor je gedrag en gevoel verandert. Ook geeft de hond steun in moeilijke situaties of bij angstsituaties. Je krijgt bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, leert grenzen te stellen, vertoont rustiger en meer beheerst gedrag en kunt eerder en beter confrontaties met angstmomenten aan.

Gedurende de trainingen leer je de geleerde vaardigheden ook toe te passen in het dagelijks leven, bij moeilijke momenten en in de omgang met mensen waardoor communicatie ook hier effectiever, succesvoller en meer bevredigend verloopt.

Na een kennismakingsgesprek met daarbinnen de matching van de cliënt met de hond, worden de problemen geanalyseerd. Daarna volgen gemiddeld 12 trainingssessies. Afhankelijk van de zorgvraag kan dit aantal soms minder maar soms ook meer zijn. Tussentijds vindt meermaals een evaluatie plaats. Tot slot, in een laatste training, is er een leuke afsluiting met eindevaluatie.

Het inzetten van hulphonden bij coaching en trainingen biedt extra voordelen:

 • Er wordt een setting gecreëerd die voor een afname van het gevoel van stress zorgt.
  Moeilijke thema’s voelen daardoor minder zwaar en indien nodig kan de hond als afleiding worden gebruikt door hem bijvoorbeeld te aaien.
 • Zorg mijden vermindert.
 • Gedrag waaraan wordt gewerkt maar ook het veranderde gedrag, wordt direct zichtbaar gemaakt door de hulphond.
  Resultaten zijn daardoor direct en snel zichtbaar. Bij aanvang gestelde doelen worden vaak al bereikt na enkele trainingssessies. Daarna kan de behaalde vooruitgang verder worden versterkt en uitgebouwd.

De honden zijn daarbij speciaal geselecteerd en op hun geschiktheid getest. Ze zijn allen net iets anders qua karakter waardoor een passende matching kan worden gemaakt tussen cliënt en hond.

Verder zijn de volgende doelen gesteld:

 • Op een persoonlijke en laagdrempelige manier, mede door de hulphond, contact maken met de cliënt.
 • De cliënt (en ouders/verzorgers) actief betrekken in het traject door in samenspraak een op maat gemaakte aanpak op te stellen.
 • De cliënt krijgt direct inzicht in zijn of haar gedrag en de gedragsveranderingen die door coaching en training ontstaan.
 • De cliënt krijgt inzicht en leert door zelf actief aan zijn doelen te werken.
 • Indien nodig zorgen voor een goede stroomlijning van de zorg door aanvullend samen te werken met alle betrokken partners.

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.