• high10-slide02
 • high10-slide01
 • high10-slide03

Omgaan met pesten

In mijn werk als gezinsspecialist kom ik veel kinderen tegen die te maken hebben met pestgedrag. Deze kinderen vinden het lastig om hun eigen grenzen aan te geven. Kinderen kunnen hier erg onzeker door worden. Maar ook als ouders en als leerkracht is het soms lastig om het kind op de juiste wijze te ondersteunen.

Regelmatig hoor ik van ouders “Ik zeg gewoon dat hij terug moet slaan”. Maar als dat nu niet bij het kind past? En wat is het risico vervolgens? Het is belangrijk dat een kind vaardigheden aanleert waardoor het beter voor zichzelf kan opkomen. Met respect voor zijn grenzen maar ook die van de ander. Daardoor zal zijn zelfvertrouwen toenemen en ook zijn plezier om naar school te gaan of buiten te spelen.

Ik ben gediplomeerd trainer en lid van de landelijke Stichting Omgaan met Pesten. Dit is een professionele stichting die zich richt op het voorkomen en bestrijden van pesten.

High10 biedt de volgende trainingen 'Omgaan met Pesten':

Sta Sterk (groeps)training

Sta Sterk op school


Sta Sterk trainging

Sta Sterk (groeps)training

De Sta Sterk training is bedoeld voor kinderen die minder weerbaar zijn of last hebben van pesten, digitaal pesten of worden buitengesloten. Met name kinderen die zich vaak onzeker voelen en moeite hebben om vriendjes te maken of zich moeilijk kunnen uiten, zullen veel baat hebben bij deze training.

In de training wordt vooral gewerkt aan:

 • Uitstraling en lichaamshouding
 • Stem- en woordgebruik
 • Ademhaling
 • “Nee” zeggen
 • Het geven van je eigen mening
 • Zeggen waar je last van hebt
 • Positief denken (helpende gedachten)
 • Meedoen en buitensluiten oplossen
 • Omgaan met elkaar en samenwerken
 • Hulp vragen en bieden

Praktische info

 • Intakegesprek met het kind en ouder(s) verzorger(s)
 • 10 lessen van ongeveer 90 minuten
 • Twee ouderavonden zonder kind
 • Maximaal 6 deelnemers per groep uit dezelfde leeftijdscategorie
 • Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk werkboek

Er kan ook gekozen worden voor individuele begeleiding. De optie hierin is dat er ook met de hond gewerkt kan worden. Klik op Hond Ondersteunde Interventies voor meer informatie. Bij individuele begeleiding kijken we naar de specifieke leerdoelen van het kind. Aan de hand van die doelen wordt er een training op maat aan geboden.

Gemiddeld bestaat een traject dan uit 8 bijeenkomsten van een uur.


Sta Sterk trainging

Sta Sterk op school

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

High10 biedt een aanpak die opgenomen is op de lijst van staatssecretaris Dekker als veelbelovend anti-pestprogramma te weten Sta Sterk op School.

Doel

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit buitenstaanders: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Het doel van het anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces en gaat het pesten tegen.

Doelgroep

Sta Sterk op school is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, die de rol van buitenstaander of slachtoffer hebben binnen hun groep.


De Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Sta sterk op school staat in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie in pdf formaat:

Folder antipestprogramma Sta Sterk op School

Folder Sta Sterk Training

Folder Stichting Omgaan met Pesten

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.