• high10-slide02
 • high10-slide01
 • high10-slide03

Workshop Werken met Honden

Wanneer uw organisatie interesse heeft in onze manier van werken, dan kunnen wij op verzoek een workshop komen verzorgen waarbij we jullie op een interactieve manier laten ervaren wat de training inhoudt. Uiteraard zijn onze honden hierbij van de partij.

Workshops 'Omgaan met Pesten'

De themabijeenkomsten en workshops over ‘Omgaan met Pesten’ zijn bedoeld voor docenten, ouders en verzorgers, trainers, begeleiders, jongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen/jongeren samenkomen.

Doel

Een themabijeenkomst / workshop heeft als doel de kennis rondom bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen en/of (cyber)pesten te vergroten, praktische tips te vergaren om eventuele pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop te reageren. Een belangrijk onderdeel in de workshop is preventie: hoe voorkomen we pestgedrag?

Middels de themabijeenkomst / workshop wordt het zelfinzicht vergroot. Hoe handel ik zelf eigenlijk? Welke rollen vervul ik ? Welk voorbeeld geef ik aan anderen?

Aandachtsgebieden

 • Wat is plagen, wat is pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor de pester(s) en het slachtoffer?
 • Wat zijn de verschillende rollen in een pestsituatie
 • Wat heeft elke rol nodig om beter met elkaar om te gaan?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Wat kan ik doen om pesten te voorkomen?
 • Hoe kan ik pesten signaleren?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat is weerbaar gedrag en hoe ziet dit eruit?
 • Wat is zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik het zelfvertrouwen stimuleren?

Opbouw

Met behulp van een presentatie gaan we tijdens de themabijeenkomst / workshop in op het onderwerp sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen en/ of (cyber)pesten en de daaraan verwante onderwerpen. De themabijeenkomst is in meer of mindere mate interactief van opzet. Het programma kan (naar wens) op maat worden samengesteld.

Duur

1,5 tot maximaal 3 uur.

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.