• high10-slide02
 • high10-slide01
 • high10-slide03

Workshops 'Omgaan met Pesten'

De themabijeenkomsten en workshops over ‘Omgaan met Pesten’ zijn bedoeld voor docenten, ouders en verzorgers, trainers, begeleiders, jongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen/jongeren samenkomen.

Doel

Een themabijeenkomst / workshop heeft als doel de kennis rondom bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen en/of (cyber)pesten te vergroten, praktische tips te vergaren om eventuele pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop te reageren. Een belangrijk onderdeel in de workshop is preventie: hoe voorkomen we pestgedrag?

Middels de themabijeenkomst / workshop wordt het zelfinzicht vergroot. Hoe handel ik zelf eigenlijk? Welke rollen vervul ik ? Welk voorbeeld geef ik aan anderen?

Aandachtsgebieden

 • Wat is plagen, wat is pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor de pester(s) en het slachtoffer?
 • Wat zijn de verschillende rollen in een pestsituatie
 • Wat heeft elke rol nodig om beter met elkaar om te gaan?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Wat kan ik doen om pesten te voorkomen?
 • Hoe kan ik pesten signaleren?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat is weerbaar gedrag en hoe ziet dit eruit?
 • Wat is zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik het zelfvertrouwen stimuleren?

Opbouw

Met behulp van een presentatie gaan we tijdens de themabijeenkomst / workshop in op het onderwerp sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen en/ of (cyber)pesten en de daaraan verwante onderwerpen. De themabijeenkomst is in meer of mindere mate interactief van opzet. Het programma kan (naar wens) op maat worden samengesteld.

Duur

1,5 tot maximaal 3 uur.

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.